Přehled námi nabízených služeb

Webdesign

Vytváříme internetové pre- zentace podle individuálních potřeb zákazníků. Při naší práci využíváme širokou nabídku šablon, což usnadňuje výběr grafiky, urychluje vývoj a výrazně zlevňuje výsledný produkt. Stejně tak ale navrhujeme i individuální prezentace na míru. Samozřejmostí je validní kód podle nejnovějších standardů.

Lokalizace
a překlady

Pro překlady technických pří- ruček a softwaru (včetně internetových aplikací) se dnes téměř výhradně použí- vají nástroje CAT (computer-assisted translation), které nejenže práci usnad- ňují, ale také umožňují dosažení daleko vyšší kvality překladu nebo lokalizace. Pro naši práci používáme dva nejrozšířenější produkty, a to SDL Trados Studio a Star Transit NXT.

E-commerce

V oblasti e-commerce se za- měřujeme především na stá- le populárnější internetové obchodování. Provozujeme obchody našich klientů na vlastních i hostovaných platformách. Rovněž ale zajišťujeme řešení elektronických online obchodů na klíč s datovou návazností na informační systémy našich zákazníků.

Vývoj softwaru

Dnešní internet se bez pro- gramování na straně klienta ani serveru prakticky vůbec neobjede. I tak jednoduchá prezentace, na kterou se právě díváte, využívá hned oba tyto přístupy. Pro tyto účely využíváme HTML, JavaScript, php a databázi MySQL. Pro vývoj jednoúčelových kompilovaných aplikací pro prostředí MS Windows využíváme osvědčenou platformu .NET od společnosti Microsoft.

SEO a marketing

Samostatnou kapitolou, kte- rá webdesign a e-commerci spojuje, je optimalizace internetových prezentací a obchodních systémů pro vyhledávací roboty a následná podpora prostřednictvím celé řady marketingových nástrojů. Výsledkem je výrazně lepší postavení takových řešení ve výsledcích vyhledávačů a srovnávačů.

Správa IT

Bez hardwaru by všechny dří- ve vyjmenované služby byly k ničemu. Proto se nejen staráme o návrh a realizaci celé infrastruktury, ale také následně zajišťujeme její správu. Každá aplikace a každý hostitelský počítač nebo server vyžadují pravidelnou údržbu, bez které časem výkon celého systému vý- razně klesá. Návrhu plánu údržby samo- zřejmě předchází audit stávající infra- struktury a softwaru.

Kontaktní údaje

  • Město:Praha
  • Ulice:Rokycanská 249

 

  • Telefon:+420 602 22 55 66
  • El. pošta:shop(zavináč)trip.cz

Obchodní údaje

  • IČO:27245306
  • DIČ:CZ27245306

 

  • Soud:Městský soud Praha
  • Značka:C 107273